img

Turan Yağcı

16 Ekim 2016 10:18

Roma'dan AB'ye 2


Masonik Yapılanma 

Martin Luther`in 1528 senesi Almanya`nın Marburg şehrinde,  Isviçre`in Vatikan Temsilcisi Zwingli ile düzenlediği mühim toplantı , Mason`luğun tüm Avrupa`yı kapsayan ve daha sonra Dünya'ya yayılma hamlesi olduğu unutulmamalıdır.
Burada alınan karar, Vatikan`dan ayrılıp yeni Kilise kuruluyor gibi görünsede, asıl hamle Haçlı Ordusunun ( Evangelizm adı altında) sahneye çıkış noktasidir.
Böylece 500 yıllık gizlilik kısmende olsa sona ermiştir. Fakat Masonluk her yönüyle ginede gizli tutulur.
İsviçre konumu ise , Vatikan ve Mason işbirliği neticesidir, ileride ele alacağım.
Masonların Halk içindeki etkinligini  , Vatikan`ın Kızıl Haç'ı olduğu gibi,  Johanniter adı altında sağlar. Bildiğimiz diğer Insan perver ve yardımsever (!) kuruluşları adı altında Rotary ve Lions Kulüpleri ile belli kesimlere ( akedemisyen, aydın ve entelektüel`lere) hitap eder. Üniversite`lerde seçkin öğrencileri ayırt ederek onlara zengin hayat vaad ederek Biraderlik Loca`larına dahil ederler.
Daha sonraki yıllar Almanya`da THW denilen  Teknik Yardim Kurumu kurulur.
Kasıt ise ; Insan nesnesine yakın olmak ve yardım adı altında her Coğrafya`ya girebilmek ! örneğin, Tabii afat, zelzele veya Kimyasal ile vuku bulan kazalar gibi.
Yardım edip (askerle giremeyeceği bölgeler) girip kontrol altına alabilmek.  Gerektiğinde ilaç ve gıda ile müdahale gücüyle  şekillendirebilmek. ( Dünya gıda ve İlaç sektörünü v.s. gözden geçirelim ) 

Asıl konumuza gelmek istiyorum, aslında her Kurum ve Hareket`den bir Çatal açıp, üzerinde makaleler yazabiliriz. 
Fakat gelelim Yolun devamina.

Vatikan Roma`yı devam ettirirken, Mason`lar Evangelizm ile Haçlı ordusu olarakta,  Dünya Hakimiyeti için beraber yarışmaktadırlar.
Daha önce dediğim gibi , Yahudi'lerin konumuna  bakılırsa, sadece Figuran olmaktan öteye geçmemektedir. Bir Fabrikada Genel Müdür olan bir kişi asla Fabrika sahibi olmadığı gibi . 

Rejimler ve Dinler 

Dünyadaki bütün Ideolojilerin çıkış noktasına baktığımızda Avrupa çıkışlı olduğunu görürüz.
Yani Felsefeseci`lerin,  Zaman ve Taleb cihetinden yola çıkıp , Halkın baskılara boyun etmediğini sezdiklerinde derhal ortaya bir Çıkış yolu sunmuştur. Böylece zamanımıza kadar süre gelmiştir.
 Mesela , Rönesanla başlayıp , Kraliyet, Devletçilik, Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik,  Demokrasi, Nasyonalizm, Komünizm, Liberalcilik, Kapitalizm gibi ideolojilerin alt yapısını Mason ve Yahudi Filezof'ların ortaya koyduğu gibi .
Genelde bunları merhale halinde ortaya atar ve menfi çıkarlar sağlar. Savaşlara  sebeb verecek çıkışlar yapıp , o Dünya Hakimiyyetini öngören hedef doğrultusunda , Halklari, Milletleri, Dinleri birbirleriyle çarpıştırıp ayırmak suretiyle büyük zayiat verdirmek amacıyla  , Savaştırır.
Sonuçta kim kazandı diye incelediğimizde, gine O rejimleri kuran Masonlar olduğunu görürüz. 
Şuan Dünya'nın birkaç Ülkesi hariç hemen hemen hepsi Mason Loca'larının yönetimi altında İdare edilen ve kurulmuş Devletlerdir. 
Globalizm diye adlandırılan kelime, sadece Masonların Dünya`yı yönetme Sisteminin bir önceki basamağıdır. Çünkü bu süreçte , Birleşmiş Milletler denilen Kurum tarafından kurulan Devlet`lerin,  tüm konuda birleşik hareket etmelerini sağlamaktır.
Örneğin : Para birimi, Fiyat belirlemesi, Şehir dizaynı, ortak Standart değerleri, v.s.
Yani  , Marburg`da masaya yatırılıp, Boston`da kurulup,  devletcikleri kendi egemenliğine katma aşamasının son safhalarına gelindiğine şahit oluyoruz ….

Isviçre demiştik ,
Bu Masonlar ve Vatikan için hemen hemen Kudüs gibi olmasada, benzer mühim bir mevki oluşturmaktadır.
Orta çağlarda, Katıl ve Hırsız`ların sığınma yeri olup, dokunulmazlığı olan bir Ortak zemindir. Böylece çalınan herşey orada olduğu müddetce kimse dokunamaz. Aranan her Katil veya Hırsız orada emindir dokunulamaz.
Nitekim Yüzyıllarca gasp edilen Mücevher, Altın ve değerli eşyalar orada muhafaza edilir.
İsviçre böylece Mason`ların Dünyadaki kurmuş olduğu bir Serbest bölgedir. Ayni zamanda her Yönetilen Devlet (!)`den rahatca Para transfer edilebilecek Yer konumundadır.
Bu benzeri uygulama , Avrupa'nın birçok yerlerinde Mason Beylik'leri tarafından kendi yörelerinde yürütülmüştür.
İsviçre hiçbir Savaşa girmez ve Alplerin tepesine kurulan o Bölgeyede kimse saldıramaz…
İsviçre`in diğer bir konumu , Vatikan Muhafızlarının İtalyan olmayıp , Özel seçilmiş İsviçre`li Askerlerden oluşmasıdır. Yani Masonların korunması altındadır.

Dini yapılara Tehakkümü

1800`lerin ortasında Pensilvanya şehrinde dini akım ve Mezhebleri Yönlendirmek amaçlı bir merkez oluşturan Masonlar, Yehova Şahitleri, Moon tarikatı, Scientology   gibi birçok  cemaatların idare edilen Merkez Üs`südür. 
Bu yürütmelik Vatikan dahilinde yapılmaktadır.
Kurumların karakter yapıları aynıdır, sadece isimler farklı olup mensubu olan alt tabakaları asla zengin olmaz. Bu Tarikatlar , hangi Din olursa olsun, ona göre ihtiva eden Dogmalarla cemaatleri hep aynı hedef doğrultusunda diri tutmak ile görevlidirler. 
Temel oluşturan hedef  " Mesih"  sözkonusu olup,  Kurtarıcı İsa`nın Dünya Hakimiyeti inancını diri tutmaktır .
Lakin asıl hedefleri, Şeytana tapmakla (Bal inancı benzeri) Yeryüzüne Hükmetmesini sağlamak .
Nitekim İslâm konusunda ise,  Nur hareketi kısmen kullanılmış olup Vatikan destekli olup yönetimi Mason`lar tarafından idare edilip "Risaleler" Shell Petrol Şirketi tarafından Hollanda`da basıldığı unutulmamalıdır.
Diğer bildiğimiz şey, Müslüman coğrafyasında Zulm edilip, sonrada nefret uyandırıp, Müslüman halk`ları bu Kelime-i tevhid yazılı Siyah Bayrak taşıyan Müslüman görünümü altındaki Mason yapısı olan Guruplara bağlamak. Daha sonra Vatikan`ın ve Evangelizm`in girmediği yerlere , Terör tehdidi ! olugusu tasiyan  bölgeleri işgal etme politikaları uygulanması.
Son yıllarda , mühim Toplu gösterilerde ve açılışlarda  yapılan Şeytani Ritueller içeren Dev Programlara  şahit olmaktayız. Gençlere yönelik birçok Rock-Pop Konserlerindede devasa Şeytan Sembolleri ve Müzik içerikli olması dikkat çekmekte.
Hatta en ilginç ve son derece ciddi olarak Tavan yapan Program,  Masonluğun yüksek dereceli Devlet Başkanlarının katılımıyla Gotthard Tünel`inin açılış Ritüeli idi. Yani Bayarak çekilmişti.
Ateizm suan Avrupa`da  %70 seviyelerinde olup Kiliseden çıkışlar hızla devam ederken, her bölgede Krematoryum olup cesed yaktırma oranı büyük hiz kazanmaktadır. Hellowen kutlamaları, çocuklara yönelik başlayıp, şuan Büyüklerin Ritüel gibi uygulanması ayrı bir gerçektir.

Avrupa Birliği

Roma yıkılmakdan ziyade Kamufule oldu demiştik.
Evet 1900`lerin başında  (Roma) Vatikan`da Papa tarafından bir AB sözkonulu bir Manifesto hazırlar ve böylece kademe kademe uygulanır.
Bu Siyasi yapıyı tabiiki Kardinal'ler değil, Mason olup Sözü geçen derin Politikacılar tarafından ortaya atılır, tabiiki imkansız gibi görülsede kabul toplar.  Nitekim Avrupa`daki İdarecilerin  tümü (Libaral,Kapitalist, Sosyalist hepsi) Mason`dur.
Kademe Kademe derken 2. Dünya Savaşı Avrupa Birliği için bir Milat`tır.
Amerika, Belçika'da kurduğu Özel İstihbarat Teşkilatı ile bu süreci hem tekip eder  hemde yönetir.
Roma anlaşmaları adıyla ortaya konulan Avrupa Tüzüğü hazırlanır (zaten mevcut`tur) Almanya,Fransa,Hollanda, Belçika, Luxemburg, İtalya, İspanya v.s. anlaşmaları imzalar.
Ingiltere ne yapar ?….  Asıl Loca Merkezi olup , her karara Mudahil, fakat bağımsızdır !
İskoçya`nın Şato`larında Haçlı Ordu'larının Yıllarca gizlenme mevkii olduğunu unutmayalım.

Masonlar bu aşamada olan Globalizm`in zarar görmemesi için , daha büyük Savaşlara girmeye cesaret etmeyip, birçok algı operasyonu ve entrikalar kurup, Halk`lara her yönlü nefsi ,ahlak dışı arzu ve zevklere kapı açıp kendi safına çekmeye çalışmakla , ciddi adımlar atmaktadır. Tel aviv`in Eşcinsellerin merkezi , Eşcinsel evliliğin  ( vatikan dahilinde) Kanunlaştırılması, Almanya`nın Dünya Çocuk Pornografi merkezi, Ukrayna`nın birçok Ticaret Yöneticilerine ve Politikacı`larına sunulan Kadınların  merkezi olması gibi. Bu arada Şeytani Ritüellerin gerçekleştirilmeleri artmış olmakla 10.000 `nin üzerinde Suriye`li çocuğun (bir ayakkabısı bile bulunmazken) kayıplara karışması vede üzerine gidilmemesi, İnsanlığın yok olup ahlak ve adalet`in sözkonusu olmadığının Kanıtıdır !.

Tabloya Genel bakıldığında, İnsanlığın üzerine sürülmek için Dozerler hazırlanmış vaziyyettedir.
İşte asıl Demokrasi`de budur ! İnsanların nefsine göre kanunlar çıkarıp, kendi tarafina çekip, tekrar Roma`nın inşaasına engel oluşturacak şeyleri bertaraf ederek yürümek.

Masonlar Türkiye`dede herzaman vede tamamen O Haçlı`ların hedefleri doğrultusunda görevlerini kusursuz ifa etmiştir. Darbeler ise bu Millete uygulanan bir şamardır.
Yerli ve Yabanci Kolejler sadece bu maksat ile kurulmuştur . Fatih Kolejleri ise , Türk halkının müslüman kalma ihtimali gözönüne alınarak, müslüman kimliği altında Lejyoner yetiştirmekten öteye gimemektedir. 
Nitekim bu müslüman görünümlü Örgüt devreye sokulmuş olmasına rağmen , bu Millet`e Allah gine yardim etmiştir…

Çünkü sarhoş olan dahi  O gün, kalp`ten  Allah`u Ekber demiştir….

Asıl Güc`ün Allah olduğunu unutmamak ümidiyle….

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları için tıklayın

Bu Yazı Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

  • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil Türkiye'ye gelecek
Türkiye
Yüz nakli yapılan Recep Sert tutuklandı
Dünya
Nijerya’da bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Hava Durumu

13°
Detaylı Hava Raporu