img

Turan Yağcı

04 Ekim 2016 10:55

Roma'dan AB'ye


Dünkü Roma , bugünün Vatikan`ı
Dünkü Haçlı  , bugünün Mason`luğu

Önce bir giriş yapmak istiyorum.

Balkanlar ve Italya sınırlarında bazı çapulcuların birleşip, köylü`lerin mallarını Gasp edip geçinen bir Eşkıya gurubu. 
Zamanla güçlenip şuanki Roma civarina yerleşmesiyle başlayan bir serüvendir .

Vakityle  serseri ve Eşkiya`ların kendi Safına geçmesiyle büyük çeteler kurup, daha  planlı 
taarruzlar düzenleyip  köylüleri, çiftçileri savunmak ve korumak adına Fidye/ Vergi almaya başlar.
Nitekim Roma`nin temeli atılmış ; Önder`i seçilmiş ve hiçbir katliam yapmaktan çekinmeyen " Legioner " denilen bir Ordu sahibi olusmuştu. Fakat bu büyüyen  Çapulcu, Kan, döken Hırsızlık yapan Eşkıya sürüsü  sağlam bir sisteme oturtulmalıydı. Velhasil İşgal edip Kontrolü elinde tuttuğu coğrafya büyüdükce , bölgelerin bekçiliğini yapacak güvenilir adamlara ihtiyaç vardi. 
Böylece yeni Roma İmparatorluğu ve sistemi kurulmuş, Halkları köle edinip Ziraatin bir kısmını gasp etmekle vede zamanla birçok Vergi sistemi oturtup, Hakimiyetini ve  gelirini arttırmak üzerine bina edilmiş bir Rejim yürürlükteydi.
Avrupa halkı  Karanlık güçlere inanır, Sihir ve Büyü`ye inanan bir Millet`ti, yani korkutmak ve tesir altına almak kolay olmuştu.
Önderlerini İlahlaştırmak ve kutsallaştırmak, Put haline getirmek böylelikle kolayca yürürlüğe koyuldu.
Halkı kendine tabii etmek, onları gerçek manada korumakla sağlandı ve hayati imkanlarda sunuldu, ama zengin olmalarına asla kapı aralanmadı, yani imkansızlaştırıldı.
Işte bu Roma Kanunuydu !

iki şeyi aklımızda tutalım :
1- Sihir, Büyü, Karanlık güçler
2- Sistemin devamlı Zengin`leşmesi

- Büyüme süreci ve Hakim oldutgu Coğrafya hepimizce malum olup, yürütme, seçme, seçilme hakları, Sınıflara ayrılmış Kralcılık gibi Yönetici  sahipleri v.s. kurumlara girmeyeceğim.
Sadece bugünkü Parlamenter Sistem`den dokunulmazlığa, Demokrasi adı dahil buradan gelmekte.
( Magistrat, Konsul, Senat, Sacrosancti, Diktator, Rahip, Concilia ) isimleri Cumhurbaşkanı,  Başbakan, Milletvekili, Senatör, Parlamento üyesi gibi terimler. -

Bu arada : Yahudi`lere dokunulmaz ve sadece Şehir merkezlerinde bir Koltuk (Bank) üzerinde (Faizle)  Borç Para verme Ticaretine izin verilmişti. 

Roma, Tevhid inanci – isevi-  karşısında uzun mücadeleden sonra , hakimiyetini kaybedeceğini anladığı an, derhal aynı Şablonlar üzerinden yeni Kılıf içerisinde, fakat gene Hakimiyet ve Zenginliğini elden kaybetmeden Hiristiyanlığı benimser ve sadece isimler değişir.
Yani Konsul , Senat, Rahip, Magistirad v.s. yerlerini Papalik (ilah) , Kardinal (senatör) , Kral (magistirad)  gibi yanlizca terimler değişir.
Fakat Halka öğretilmeyen Latince yazılı İncil, istenildiği gibi , Sistemin çıkarı doğrultusunda, seçilmiş ve her Bölgeye Papa tarafından tayin edilmiş Kardinaller  tarafından okunur ve anlatılır.
Satan`dan ( şeytan)  korkutma veya Temizlenme Politikasi ve Günah çıkarma ücreti, Vergi ve Cennetten yer satın alma gibi oyunlarla işine devam etmektedir.
Bu politika bildiğimiz gibi " Sömürü" denilen icraat`ın bel kemiğini oluşturmakta .
Yani önce insanları inanca bağlamak ve ardından kendine Başkaldırmayacak bir Kölelik zemini  icra
etme uygulaması.

Biraz hızlandıralım…

İsevi`liğin merkezi olan  ve elden giden Kudüs`ü tekrar geri almak için , gene tarihteki Legioner`lere ( Haçlı Ordusu ) ihtiyaç vardir.
Nitekim büyük Vaadler içeren bir Çağrı yapılarak, Avrupa`nin her köşesinden Hırsız, Katil, Eşkıya`lardan oluşan bir Ordu kurulur . Cennet Vaadleriyle dolmuşa getirilip,  Kudus`ü 
kurtarmanın en Kutsal görev olması Motivasyonu ve injektesi verilir.
Dozer gibi yakıp biçen , heryeri kan gölüne çeviren bu Ordu nitekim Kudüs`ü ele geçirir.
Fakat orada başka bir Bilim ve öğreti ile karşılaşırlar. Vatikan`dan gizli tutarlar. Bu ilim , Süleyman a.s. `ın Cinlere hükmetmesi ve Dünya Hakimiyeti . Vatikan`in Haçlı Ordusunun bu konuları öğrenmesi ile Haçlı ordusunu derhal geri çağırtır. Fakat Haçlı Orduları buna sıcak bakmayıp , sadece bir kısmı Roma`ya döner ve diğerleri piyasadan kaybolur.
Papa , Roma`ya dönenleri Allah`a isyan ve Şeytana uyma suçlamasıyla,   kellelerini kestirir . ( Roma imp. luğuna karşı gelmek sözkonusu) zerre taviz verilmez.
Allah`a karşı günah işledikleri ilan edilip mesele örtbas edilir.
Kaçan Haçlı Askerleri, Avrupa`nın ücra bölgelerine kaçıp. Almanya, Ispanya, Iskocya gibi yerlere Sığınırlar. 
Zamanla Vatikan, (Magistirad, Senat gibi) Krallık'lar kurar ve o Bölgeleri ,(Rahip`lerle olduğu gibi) Kardinaller eşliğinde Hükmünü sürdürür.

Haçlı`lar yüksek tepelere korunma amaçlı Şatolar yapıp saklanırlar . Iyi Mimar Ustasi olmalarıyla, Avrupa`da da gittikçe Büyük Katedral, Şato ve Kale`ler inşasını ele alırlar. Nitekim mimari olduklari eserlere diğer kaybolan Biraderlerine yerlerini belli ettirmek için, işaretler koyarlar. 

Kral'lara deste`ğin başlaması 

Bu Ordu, Avrupa'nın ruhunda olduğu gibi, Gasp ve Hırsızlık ile yol haritasını çizmiş ve çok zengin olmakla, Vatikan`nın Şubeleri olan Kral`lara  bağımsız olma teklifleri ile yanaşıp,  Sınırsız Maddi güç sağlayıp, masraflarını geri ödeyemiyecek miktarda Savaşlarını finanse etmiş ve ardından istediği şekilde yönlendirmiştir.  Vatikan`dan koparıp bölme politikasında başarılı olmuştur.
Nitekim borçlarını ödeyemeyen Kral`lar böylelikle Haçlı`ların egemenliğine yenik düşmüş vede Masonluk tam manasıyla Loca yapısı halinde rahatca 
Kurulmuştur.
Masonlar, hakimiyetini sağlama almak ve devam ettirmek için  Halkı  guruplara bölme Planlarını başlatır.
Isyan çıkartır, hazırladığı ve onları savunan Adam da sunar. Bu isyanlar arttırılır ve her isyanın içinden bir Önder çıkar.
Her guruplaşmanın ve isyanın önderi kendi Mason Biraderidir. Yönlendirmek hiçde zor olmaz !
Ideolojilerin çıkış noktası bunun herbir örneğidir. Rejim, Sistem ve Ideoloji Kurucuları incelendiğinde, şahısların kimliğide bunu gösterir.

Kardinal`leri çekmek

Kral`ların kafaya alınmasıyla, sıra Kardinal`lere gelmiştir. Vatikan`a kafa tutup baş kaldırmada Martin Luther ile başlayan çalışma,  birçok Kentlere sıçraması  sağlanmıştır. Nitekim Evangelizm denilen akımın tüm Avrupa`ya yayılması gerçekleşmiştir .
Vatikan  Mason`larla (Hacli Ordusuna) mücadeleyi devam ettirip, Avrupa`da Kanlı çatışmalar ve Savaşlar tarihe geçmeye başlar.
Vatikan bir taraftan gelişip ilerlemekte olan Islam akımına yenik düşmek üzere iken ,Savaş maliyetini karşılamak amacıyla amerika kıtasına Papaz'lar öncülüğünde Çetelerini gönderir ve Altın soygunu başlar. Masonlar daha kurnaz çıkar, Altın yüklü gemilere karşı  (Skull and Bones)  Kuru Kafa iki Kemik sembolü taşıyan Bayaraklarıyla Korsan deyimi ile adlandırılan Gemicilerini salar ve Her gemiyi soyarlar.
Böylelikle Ingiltere Adası olan Mason`ların Kalesi , altın rezervi haline döner.
Güneyde Vatikan Islam`a olan savaş hazirliginda başarısız olurken ,Kuzeyde  Mason`lar sinsice güçlenir.
Avrupa´da Evangelizm`in yayılmasıyla, beraberinde Masonluk her Şehir ve Köylere kadar yayılır.
Ürettikleri Mezhepler ile Birader denilen sahıslarca yürütülen çalışmalarla İnancıdan koparma ve masonluğa ( ateizme) yönlendirici  Bilginler ortaya çıkarıp, yeni Ideolojiler ortaya atılır. Ilgi ve alaka gören felsefe sağlamlastırılır ve kendi hakimiyetinde olan Rejimler , adalet ve en doğru Yönetim şekliymiş gibi sunulup savunulur.
Buna benzer daha birçok Ideoloji Felesfeleri ortaya atılır ve çareymiş gibi halka sunulur. Ideoloji görüş farklılıkları kızıştırılıp Çatışma ve savaşlar başlar, böylece parçalandıkça, Mason`ların halkın üzerindeki Hegemonyası artar (Yaptırımlar, yönlendirmeler). Kaos önemli değildir , çünkü hepsi kendi kuruntusu olup, her iki tarafın sonuç itibari,   kendi Menfaatinedir.  Çünkü Bölünmeleri destekleyenler aynı zamanda Kurucularıdır !!!

Dünya Hâkimiyeti

Dünya`da tek Hükümran olmak için Iblisi önder gören Masonluk (Haçlı Ordusu) Vatikan`in kovaladığı Georg Washington, önderliğinde Amerika Boston Şehrinde ciddi adımlar atıp  Kaos ve iç Savaş ile Masonlar olarak Devletin temellerini atar. Sonraki yıllar Abraham Lincoln ilk Mason Cumhurbaşkanı olur.
Devlet, Kurallar ve birçok çalışma grupları kurup ,tüm  Dünya´daki Kabileler ile iletişime girip onları zenginleştirme sözüyle kendine Hizmetkâr yapar, nitekim Mason Loca`larına derecesine göre Selâhiyet verir.
Dünyadaki İnançları ve Mezheb'leri Kontrol ve yönlendirme amacyla 1800 lerde Pensilvaya`da bir Yönetim Merkezi oluşturulur .
Tabiki yeraltı kaynaklarını Kontrol altına alma, Para hareketini yürüten Banka Kuruluşları ve kendi mekanizmaları haricinde oluşan Cemiyet ve Hareket`lere öncülük sıfatıyla Müdahil olmak gibi hamleler atılmasıyla , o bilinen Kamufule olmuş Haçlı Ordu Teşkilatı, Sembolü Piramid`in Zirvedeki GÖZ olma yolunda yoluna devam etmektedir.
Vatikan ve Masonlar gittikçe birbirlerinin önüne geçmeyip , saygıyla yürürler.

Hasılı Kelâm 

Vatikan (muhafezekar)  ve Masonluk ( Skull and Bones)  barış sürecine girmekten ziyade, artık beraberce  işbirliği yürümektedirler. Peki Yahudiler ne yapıyor diyeceksiniz bu arada, evet haklısınız ! 
Onlarda Musevi olmaktan ziyade, Siyonizm kapsamında Masonlarla içli dışlı bir olup yürümekteler, çünkü Roma İmparatorluğu zamanından beri Para işine giren Yahudiler Banka (Koltuk) işinde başarılı ve Kurnaz olmuş, nitekim Para sektörü ellerinde. Öte yanda,  Devlet'lerin Altın rezerveleri ise Mason'larda ( Haçlı) .
Vatikan ise Yürütmelerin alt yapısını sağlayan ve Devlet'lerin unsuru olan Halkın  yanında olup,  Dünya çapında  inanc ile Kendine bağımlı kılan bir mekanizmadır ( Söz sahibi olan Roma )

Roma İmparatorluğu`nun Yüzyıllarca  egemen olamadığı Germen kabileleri; zafiyeti olan Irkçı, Karanlık ve Büyü gibi inançları , daha sonra kendilerinin hizaya gelmelesine vesile olmuştur ve hatta Mason`lukta iyi bir rol dahi üstlenmişlerdir. 

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları için tıklayın

Bu Yazı Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

  • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İngiltere'den Türkiye'ye Pkk desteği
Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığında devir teslim töreni
Dünya
İslam ülkelerine Ermenistan çağrısı

Hava Durumu

23°
Detaylı Hava Raporu