Daşdemir Mahmandarov

 • img

  Devrimden Darbeye

  • 05 Ağustos 2016 22:50

  Sol edebiyat tarafından bolca kullanılan "devrim"in hangi şartlar hasil olduktan sonra gerçekleşeceğini yine solun piri olan Marx şöyle açıklamıştır; "üretim araçları ele geçirilmeden devrim gerçekleştirilemez". Biz de bu yazımızda Gülen Cemaati'nin devrimden darbeye doğru gidişini analiz edeceğiz. Tabii olarak bu iki kavram (devrim ve darbe) bakış açısı ve tarafların olgulara yüklediği anlamlara göre değişiklik arzetmektedir. Bunu daha sonra göreceğiz.      Gülen Cemaati Kemalist paradigmanın hakim olduğu, müslümanların/islamcıların/muhafazakarların ezi..

 • img

  Suud mu ve İran mı?

  • 04 Ocak 2016 17:17

  Suud ve İran İslam coğrafyasının iki büyük devleti ve bir islam medeniyetinden/olgusundan bashedersek bu medeniyetin omurğasını oluşturan iki sütundur. Bunlardan birini görmezlikten gelmek koca İslam medeniyetini/düşüncesini yarım bırakmak demektir. Suud İslam`ı dünyaya tanıtan, ilk fetih hareketlerini gerçekleştiren, İslam ilimlerini, Kur`an`ı, Sünnet`i kitap haline getiren, tasnif eden ilk neslin vatanıdır. Aynı zamanda da bütün müslümanların kıblesi, Allah tarafından haram kılınan bir bölgedir(Mekke ve Medine). İslam düşünce hareketlerinin, tercüme faaliyetlerinin ve İslam ilimlerinin de ön..

 • img

  Üniversite`ye Dair

  • 25 Aralık 2015 12:51

  Düşüncelerine katılmıyorum, ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim. Voltaire Son zamanlarda üniversite olayları artış göstermektedir. Bu olayların odağını mescid oluşturmaktadır. Yani üniversite öğrencisi olan müslümanların günlük ibadetlerini yapabilmeleri için üniveristelerden yer taleb etmeleri, bu gibi yerlerin olmadığı üniversitelerde de öğrenciler boş buldukları yerlerde bu ibadetlerini yapma istekleri karşıdurmalara sebep olmaktadır. Geçtiğimiz bir kaç ayda daha da sıkca yaşanmaktadır bu durum. Bu durum genellikle öncelerisol düşüncenin hakim olduğu ve g..

 • img

  Huntington haklı!

  • 05 Aralık 2015 14:33

  Allah insanları farklı kavimlere ayırmıştır ki bu ayrı milletler birbirleriyle kaynaşsınlar. Yani farklılık yaratılışın gereği. Bu farklılıklar tarihin seyriyle birlikte gelişmiş ve bugünkü anlamda milletler ortaya çıkmıştır. Her millet kendi kültürünü ve geleneklerini, inançlarını yani uğruna ölebilecek değerlerini oluşturmuşlardır. Bu da her millete kendisinin dünyada daha özel bir konuma sahip olduğu düşüncesini vermiştir. Bu sebepledir ki tarih boyunca milletler kendi hakikatleri uğruna diğerleri ile savaşmışlardır. Bu durum tarihin hiç bir evresinden farklılık göstermemiştir. Her zaman ke..

 • img

  AİHM – İslam İnsan Hakları Mahkemesi

  • 02 Aralık 2015 20:06

  Sana adaleti sorarlarsa, onlara de ki “Ömer şehid oldu.” İnsan hakları denildi mi Avrupa`nın, dolayısıyla Batı dünyasının akla gelmesi ne hazin. Halbuki ümmet olarak İslam ülkeleri “Dicle nehri kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa Allah bunun hesabını Ömer`den sormasından korkarım” düşüncesinin ve felsefesinin varisleridir. Avrupa`nın beşeri referansları kullanarak inşa ettiği hukuk, özgürlük dünyası bu dünyanın dışındakilerin özendiği hatta öykündüğü bir dünyadır. İslam aleminin ise ilahi referanslara sahip olmasına rağmen en azından böyle bir düzen kuramamış olmaları düşündürücü bir olaydır. ..

 • img

  Dağlar

  • 02 Aralık 2015 09:42

  Dağlar yürüdükçe yürür. (et-Tur, 10) Evrensel mesajlar  taşıyan, bütün insanlığı ilgilendiren ve de etkileyen davaların simgesini oluşturacak nitelikte dağlar vardır. Bu dağlar tarihin belli bir döneminde insanlık tarihini etkileyen ve gelecek nesillerin yaşamını büyük olasılıkla tesiri altına alan davalara yuvalık etmiş, onlara beşik olmuş ve bu yerler evrensel mesaj taşıyan davalara şahit olmuştur. Davaların büyüklüğü, ululuğu ve cihanşümul değerleri savunması bu yerlerin tarihe mal olmasına sebep olmuştur. Bu dağların ehemmiyeti evrensel değişim ve mücadelenin teşekkülüne ve de bütü..

 • img

  Birinin teröristi, diğerinin özgürlük savaşçısıdır

  • 19 Kasım 2015 14:56

  Konu uzun zamandır dünyaya malum. Malum olmasına rağmen bir çözümü de bulunmuş değildir. Terörü her millet, her toplum yaşamaz. Terör herhangi bir şiddet eylemi ya da bir öldürme vakası da değil. Öyle olsaydı eğer Kabil`den bu yana terörün varlığından bahsedebilirdik. Terörü diğer şiddet olaylarından ayıran temel faktör siyasi amaçlar doğrultusunda organize edilmiş bir eylem olmasıdır. Bu tür şiddet eylemleri eski zamanlarda da olmuştur. Lakin yirmibirinci yüzyılda terörün varlığını bu kadar belirgin kılması tartışılması gereken bir konu. Yirminci yüzyıl milyonlarla insanın ölmesiyle sonuçlana..

 • img

  Cinselliğin Sosyalleşmesi

  • 12 Kasım 2015 14:47

  Cinsellik, aile ve kadın-erkek ilişkileri ev sınırları dışına çakmayan ve hatta basit örnekleri toplum tarafından benimsenmiyen ve toplumsal kınamayı gerektiren olgulardandır. Bu sebeple de bizim toplumumuzda bu gibi durumlar yaşanmamaktaydı pre-modern dönemde. Mahremiyet toplumun en çok sahiplendiği ve ihlanini affetmediği bir duygu hatta müessesedir. İçe kapanık ve aile değerlerinin (namus, iffet gibi) hakim olduğu toplumlarda çözülmeler moderniteyle başlamıştır. Modernite Batı Avrupa'da teşekkül bulduktan sonra diğer coğrafyalar tarafından da benimsenmeğe başlamıştır. Modernite dinin to..

 • img

  Ümmeti Yeniden İnşa Etmek

  • 02 Kasım 2015 15:24

  Hac`ın fazileti, farz oluşu, kuralları, yapılması gereken ve yasaklanan fiilleriyle hemen hemen tüm İslam bilimlerinde yer almıştır. İslam olmanın şartlarından olması hasebiyle de müslümanların iman ettiği ve bilinen bir ameldir. Hac`ın fıkhi yönüyle ya da “mebrur hac”ın tüm günahları silmesiyle ilgili görüşler sergilemek değildir bu yazıdakı amacımız. Bundan ziyade hacın bize verdikleri de konumuzun dışındadır. Konumuzun özü bizim hacdan geri dönerken götüreceğimiz şeylerdir. Neleri götürmeliyiz hacdan geri dönerken? Hac ibadeti ümmet olmanın, güçlü olanın bir göstergesidir. Tabii bu ha..

 • img

  Türkiye Osmanlı Olabilir mi?

  • 25 Temmuz 2015 17:55

  Osmanlı çok uluslu, çok kültürlü, çok din ve dile sahip kozmopolit bir yapısı olan imparatorluktu. Osmanlı`nın vücut bulduğu dönemlerde kılıçla fetihler yapılıyordu. Cemil Meriç`in de dediği gibi “Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik.Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar…” Osmanlı`ın cihan imparatoru olduğu dönemlerle yaşadığımız 21. yüzyıl aynı. Dünyada tek kutuplu düzen hüküm sürüyor. Osmanlı`nın kılıcının sağının da, solunun da kestiği dönemlerle Amerika`nın dolarının her iki tarafının kestiği dönem aynı. Osmanlı güç sahibi olduğu dönemin koşulların..

Gündem
Tansu Çiller hakkındaki iddiaları yalanladı
Türkiye
Çocuklarınızın okul arkadaşlıklarına dikkat!
Dünya
Hillary Clinton çark etti

Hava Durumu

21°
Detaylı Hava Raporu