Eşcinsellik doğuştan değil, sonradan kazanılan bir sapkınlıktır!

Eşcinsellik doğuştan değil, sonradan kazanılan bir sapkınlıktır!


Bizim kültürümüzde “ibne” sözcüğü küfür ve hakaret ifade eden bir kelimedir. Zira bizim inancımız ve değerlerimiz homoseksüelliği asla kabul etmemiş ve normal karşılamamıştır. Bundan sonra da karşılamayacaktır.

Çünkü kutsal kitabımız Kur’an, bu eylemin çirkin bir davranış olduğunu Lût Peygamberin kendi toplumuna hitaben yaptığı şu konuşmadaki sözleriyle bize haber vermekte ve bizleri de dolaylı olarak bu konuda uyarmaktadır.

İnsanların içinden (tab’an ve hukuken meşru olan cinsi bırakıp da) erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hem de, Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizden uzaklaşarak? Yoo, siz her türlü ölçüyü aşan azgın bir toplumsunuz!” (Şuarâ, 26/165-166)

Kur’an’da ifade edildiği üzere bu sözlere öfkelenen Lût kavmi peygamberlerini şehirden kovmakla tehdit etmişlerdir. (A’râf, 7/80-81; Şuarâ, 26/167; Neml, 27/56)

Bunun üzerine  Lût (as) da onlara şöyle karşılık vermiştir.

“İyi bilin ki, ben bu sizin yaptıklarınızı sonuna kadar nefretle kınayan ve sizin gibi bir toplumun üyesi olmayı reddeden biri olarak kalmaya devam edeceğim.”(Şuarâ, 26/168)

Görüldüğü üzere Kur’an eşcinselliği açıkça kınamaktadır. (Bu arada, eğereşcinsellik bu şekilde kınanıyorsalezbiyenliğin de aynı şekilde kınanacağında zaten şüphe yoktur. Zira her ikisi de mahiyeti itibarıyla bir olup, sapkınca ve azgınca arzu ve eğilimlerin sonucundan başkası değildir.)

Kur’an’da başka ayetlerde bu haddi aşan davranışı yapanlar şu şekilde eleştirilmekte ve inananlar bu fiilden şiddetle men edilmektedir.

 “Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: “Sizden evvel dünyada hiç kimsenin yapmadığı iğrenç bir işi nasıl yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz: Yoo, siz gerçekten ölçüyü aşan bir topluluksunuz!” (A’râf, 7/80-81)

“Lût’u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o, kavmine şöyle demişti: “Bu çirkin eylemi, [insanın yapı ve yaratılışına aykırı olduğunu] göre göre, nasıl işliyorsunuz? Gerçekten, kadınları bırakıp da, şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Hayır, işin gerçeği, siz [hakka karşı körlüğü,] bilinçsizliği seçmiş bir toplumsunuz!” (Neml, 27/54-55)

“Lût [da Bizden aldığı ilhamla] kavmine şöyle seslenmişti: “Siz, kesinlikle, dünyada daha önce hiç kimsenin yapmadığı hayasızca şeyler yapıyorsunuz! Siz, erkeklere [azgın bir şehvetle] yaklaşıp [cinsler arasında tabii olan] yolu kapatmıyor musunuz? Ve bu utanç verici suçları [açık] toplantılarınızda işlemiyor musunuz? Ama kavmi, “Peki,” diye cevap verdi, “eğer doğruları söyleyenlerden isen, başımıza Allah'ın azabını getir bakalım! [Bunun üzerine Lût] “Ey Rabbim!” diye yalvardı, “Bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açan bu insanlara karşı bana yardım et!” (Ankebut, 28-30)

Bunun üzerine Allahu Tealâ Lût’un (as) yaptığı bu duayı kabul etti, azgınca davranışlarında ısrar eden ve peygamberlerini dinlemeyen o sapkın toplumu helak etti. Ayetleri birlikte okuyalım.

 “Ve onların üzerine [yok edici] bir yağmur yağdırdık; uyarıl[dıkları halde aldırmay]anların uğradığı bu yağmur ne korkunç bir yağmurdur!” (Neml, 27/58) “Onlara azab emrimiz gelince, o memleketin üstünü altına getirdik ve üzerlerine, arka arkaya ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdık. O taşlar ki, [günaha gömülüp gitmiş böyle toplumları tepelemek için] Rabbinin katında hazırlanmış, işaretlenmiştir. O taşlar ki, zalimlerin başından hiç eksik olmaz!” (Hûd, 11/82-83)

Bütün bu ayetler, Lût kavminin yaptığı sapkın davranışı eleştirmekte ve kınamaktadır. Hal böyleyken hala eşcinselliği savunmak ve “eşcinselliğin doğrudan haram olduğunu söyleyen hiçbir ayet yok ki?” diye küstahça tavırlar takınmak Kur’an’ı ve metodunu anlamamak demektir. Hatada ısrar etmektir. Aklı kullanmayıp duygularla hareket etmeye devam etmektir. Kendi yaptığı hayasızlığa kılıf bulmaya çalışmaktır.

Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Zira Kur’an böyle ahlaksızca davranışı yapmakta ısrar eden, Lût Peygamberi ziyarete gelmiş insan suretindeki meleklere bile saldırmayı ve onların ırzlarına geçmeyi (Hûd, 11/77-81) planlayacak kadar gözü dönmüş o toplumun bu yüzden nasıl helak edildiğini açıkça anlattığı halde, hâlâ başkaca bir ayet aramak işi yokuşa sürme aymazlığından başkası değildir. Aklını ve iradesini şeytanın emrine veren kişinin nasıl da azgınlaşıp yanlış kararlar aldığını gösteren bu örnek olay, aklını kullanmayı isteyen ve gereğini yapanlar için yeterince aydınlatıcı olsa gerektir.

 Kısaca ifade etmek gerekirse eşcinsellik Kur’an’ın şiddetle eleştirdiği ahlaksızca bir yol ve yöntemdir. Bunu İslam’ın hiçbir şekilde onaylaması söz konusu değildir.

Öte yandan, eşcinselliğin doğuştan değil sonrada kazanılan kötü bir alışkanlık olduğu konusuna gelince bu konuda Cenk adında bir okuyucumun yazdıklarını sizlerle paylaşmak isterim.

Avrupa’da yaşayan Cenk kardeşimiz bu sapkınca davranışın iddia edildiği gibi doğuştan değil sonradan kazanıldığını mektubunda özetle şöyle açıklamaktadır.

“Ahmet Bey,

“Merhabalar. Bir yazınızla karşılaştım internette. Ben de bu duyguları yogun olarak yaşamış, Rabbimin izni ile gerçek kimliğimi inşaa etme yolunda çok önemli adımlar atmış biriyim. Bazı TV programlarında eşcinsellere özgürlük adı altında kendilerini normal gösterme adına  ideolojik bir dava gibi savunanlar var. Bu duyguları yaşamış biri olarak o kadar yanlış yaptıklarını, konuşurken bile kendileri ile çeliştiklerini görüyorum. Gördükçe de çaresizce bu ideolojiye inanan insanlarımızın bir bir etkilendigini bilmek beni üzüyor tabiki.”

“Mesela gecen O… B…’in bir programında Barbaros adında aşikâre davranışlarını ifade eden kişi hem eşcinselliğin normal olduğunu savunuyor… Az sonra da kendi sözlerinin içinde bir yerde de “otobüste fordculardan az çekmedim” diyor. Yahu kardeşim anlasana… O fordcu tacizciler senin kimliğini çaldı, seni otobuste taciz edip, cinsel kimliğini altüst etti. Hem bunu diyorsun hem de tutmuş eşcinsellik doğuştandır ve doğaldır diyorsun…. Olacak şey mi bu??”

“Hocam, bu duyguların doğal olmadıgını yani doğuştan olmadıgını hani derler ya feriştahi gelse, ispat ederim…”

“Çünkü kendi hayatımdan biliyorum konuştuğum kişilerden biliyorum. Başta diyorlar ben böyle doğmuşum, sonra konuştukca diyorlarki “babamdan nefret ederim, annem çok baskıcıydı, filan beni taciz etti” vs...

“Hani doğuştandı???? Madem doğuştandı hayatının belli bir döneminde nasıl bir kıza aşık oldun???? Evlendin… Yıllarca evliliği sürdürdün… Sonra gay chat sitelerine müsallat olunca ben gayim demeye başladın.. Madem doğuştandı, nasıl aşık olabildin bir kıza????  Madem doğuştan ve bu eşcinsellik normaldi de bu hayatında stresin sıkıntının arttıgı dönemlerde neden eşcinsel duyguların artıyor??

“Stresli olan bir kişi stresli iken eşine yaklaşmak istemez, ama stresi hat safada olan bu duygulara sahip kişi kendini hemen bir erkegin kucagına atmak ister… Stresinden öyle kurtulmaya çalışır... Bunun streslinince sigara canı çeken, içkiye kendini vurandan ne farkı var????”

 “Bu duyguları yaşıyanları normal göreceksek, aile ici ensest ilişkiyi normal görenlere de müsade edelim o zaman???? Çocuk tacizciler mutlu olsun diye, bazı cocuklarımız onlara feda edelim… Olur mu hiç böyle bir şey????

 Velhasılı hocam, bunların hiçbir tutar dalları yok. Sadece örgütlenmişler… Yanlışı yüksek sesle dile getiriyorlar…. O yüzden bizlerin de toplumu bilinçlendirmemiz lazım.”

“Hocam, sizi tanımıyorum, sadece yazınızı okudum… Umarım bu konuda toplumun bilinçlenmesi icin siz de bir ses olursunuz… Ben ve benim gibiler müsbet gayretlerde bulunur. Eğer bunu yapmazsak, vebali olacak, hakkı hakkıyla ifade etmedigimiz icin... Hocam ben Avrupa’da gay kiliseler olduğu gibi Türkiye de de gay camilerinin olmasından korkuyorum… gay imamlar olur diye endişeler taşıyorum… lütfen bu konuda bir şeyler yapılsın..”

“Hocam konuşulacak cok sey var. Ama bütün bunların iyi bir program dahilinde topluma doğru ifade edilmesi gerekir.. o yazınızda bir kişiden bahsetmişsiniz. O kişi ortak birşeyler yapmak isterse ben kendimce birşeyler yapmaya calışıyorum... Birlikte yapabiliriz. ben danışmalık sürecini yurt dışında aldım ve bilgi ve tecrübelerimi istanbulda bir psikolog ile paylaştım. O sag olsun insanlara yardımcı oluyor. inşallah daha da güzel şeyler oluyor ve olacak.. Kalın sağlıcakla… Cenk Y…..”

Görüldüğü üzere okuyucumun da ifade ettiği gibi eşcinsellik doğuştan değilsonradan kazanılan kötü bir alışkanlıktır. Bunun tedavisi ise kişinin kendi elindedir. Böyle kişiler tedaviyi yanlış yerlerde aramaktan vazgeçmelidirler. Şurası bir gerçektir ki homoseksüellik İslam’a göre kesinlikle haramdır. Kadınlara arkadan yaklaşmayı haram sayan bir dinin erkeklere arkadan yaklaşılmasını normal karşılaması asla ve kat’a düşünülemez. Dolayısıyla bu yanlış yola girenlerin derhal dönmeleri kendi hayırlarına olacaktır. İnatlaşanların ve akıllarını kullanmayanların ise her iki dünyada da kaybedeceklerinde zaten hiçbir şüphe yoktur. (29.03.2012)

Yazan: Dr. Ahmet Emin Seyhan
A
KİT GAZETESİ

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

  • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil Türkiye'ye gelecek
Türkiye
Yüz nakli yapılan Recep Sert tutuklandı
Dünya
Nijerya’da bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Hava Durumu

14°
Detaylı Hava Raporu