Değişime ayak uydurmayan tarih olacak

Değişime ayak uydurmayan tarih olacak


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul eden Demokrasi Paketi'ni AK Parti'nin 2007 halkoylamasıyla başlattığı sürecin devamı olarak tanımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul eden Demokrasi Paketi'ni AK Parti'nin 2007 halkoylamasıyla başlattığı sürecin devamı olarak tanımladı. Hazırlanmasında önemli katkıları bulunan Kurtulmuş, milletin 'Yeni Türkiye'nin inşası' noktasında gösterdiği istikamette yola devam edileceğinin bir göstergesi olarak nitelediği paketin en önemli noktasının devlette bir zihniyet değişimine gidilmesi olduğunu söyledi.

 

Türkiye gündeminde uzun zamandır yerini koruyan demokratikleşme paketi, nihayet Başbakan Erdoğan tarafından açıklandı. Paket açıklandıktan sonra memnun olanlar, 'yetmez ama evet' diyenler olduğu gibi ağırlıklı görüş, paketin Türkiye için yeni ve açılımcı olduğu yönünde. Ben de bu bağlamda demokratikleşme paketinin hazırlanma sürecinde önemli katkıları olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile konuştum. Paketin en önemli noktasını devlette bir zihniyet değişimine gidilmesi olarak değerlendiren Kurtulmuş, bu adımın 2023 vizyonuna giden yolda bir halka olduğunu belirtiyor. Alevilerin talepleriyle ilgili olarak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Kurtulmuş, beklentilere cevap verecek adımlar atılacağını söylüyor.

Demokratikleşme paketi genel itibariyle nasıl bir anlam taşıyor?

Ana çerçeve ile bakıldığı zaman paket, Türkiye'nin mevcut durumdan daha ileriye gitmesini hedefleyen, bu istikamette Türkiye'nin çok olumlu adımlar atmasının önünü açacak bir pakettir. 2010'da millet çok net bir şekilde karar verdi ve 'Biz Türkiye'nin eski devlet anlayışını, aklını istemiyoruz ve Yeni Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz.' dedi. Bu paket, hükümetin, milletin gösterdiği istikamette yola devam edileceğinin bir göstergesidir.

Paket beklentileri karşıladı mı?

Bu paketi nihai bir paket olarak düşünmemek, her şeyi kapsayan bir paket olarak değil de mevcut şartlarda Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen bir paket olarak değerlendirmek gerekir. Bu paketin ortaya koyduğu istikamette çalışmalar devam edecektir. Bir daha asla 'Eski Türkiye'ye dönmemek üzere demokratikleşme, reformlar ve değişim istikametinde yol alınacaktır. Bu istikamete ayak uyduramayan siyasetler de süreç içinde tarih olacaklar.

BU BİR STATÜKO DEĞİŞİMİDİR

Paket açıklandıktan sonra gelen tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hiç kimse, ortaya her açıdan mükemmel bir paket koysa dahi toplumun tamamının desteğini alamaz. Statükoyu korumak adına tepkilerin olabileceğini tahmin ediyorduk. Tam da beklediğimiz tepkiler geldi. Türkçe'de 'maşeri vicdan' dediğimiz çok güzel bir tabir vardır. Biz bu paketi hazırlarken makul çoğunluğun 'Evet, iyi oldu' diyebileceği bir adım atalım istedik. Biz milletin bize tayin ettiği istikamette ilerliyoruz. Bu paket de o yoldaki adımlardan birisidir. Türkiye, daha demokratik, daha katılımcı, daha özgürlükçü bir yapının oluşmasına doğru bir yolculuk içinde.

MİLLET-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİ

Sizce bu paketin en kilit noktası nedir?

Şu kilit cümle kullanılabilir: Bu paket bir zihniyet değişimidir. Türkiye artık tanımlayan, belirleyen, halkını tebaa olarak, güdülmesi gereken bir kitle olarak gören devlet anlayışından, millet-devlet bütünleşmesini sağlamaya niyet etmiş olan bir devlet anlayışına dönmüştür.

Paket açıklandıktan sonra, içeriğinden memnun olanlar-olmayanlar oldu. Ancak bir de paket açıklanmadan memnun olmayanlar vardı. Paketin içeriği bilinmeden yapılan eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz?

Maalesef demek istediğim aslında tam da bu. Gösterilen bu tavır Eski Türkiye'nin siyaset anlayışıdır. Öyle ki, bu siyaset anlayışını sürdürenler, siyasi rakipleri, hele o rakipler iktidarsa, her ne yaparlarsa yapsınlar en baştan 'istemezük' diye karşı çıkıyorlar. Karşı tarafı yok sayıp, kötüleyerek, hatta bir yerde düşman addederek, atılan her adıma karşı reaksiyon ortaya koymak, eski Türkiye'ye özgü bir alışkanlıktır.

SİZİNDE BİR ÖNERİNİZ OLMALI

Nasıl bir tepki daha makul olurdu?

Madem bu paketi istemiyorsunuz, talebinizi veya önerilerinizi ortaya koyun. Olabilir, hükümet size göre yanlış bir paket ortaya koymuştur. Ama siyaset dili, 'Siz böyle bir paket hazırladınız; şu maddeler olumlu, tebrik ederiz ama şu noktalar olumsuzdur. Bizim teklifimiz de şu şekildedir' diye konuşmayı gerektirir. Millet her şeyi görüyor ve milletin istediği muhalefet dili de budur. Millet doğruya doğru, yanlışa yanlış denilmesini bekliyor. Muhalefet bunu yapmadığı sürece de kan kaybediyor. Türkiye'nin doğusunda da, batısında da bütün millet bu demokratik pakete yoğun bir ilgi gösterirken, en başından 'bu paketi istemiyoruz' derseniz, milletin beklentilerinin uzağında kalmış olursunuz.

Ana dil ana sütü gibi helal

AK Parti'nin demokrasi çalışmalarında kilometre taşları neler? Bu paketin kökeni nereye uzanıyor?

Ak Parti, 11 yıllık iktidarı boyunca fevkalade önemli adımlar attı. Bunlardan birisi 2007 yılındaki cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayan referandumdur. Çok önemli olan 2010 referandumunda da millete istikamet soruldu. Ve millet de, değerlerimiz ve milletin özgürleşmesi yolunda istikametini seçti.

Türkiye'nin öncelikli gündeminde 2023 vizyonu göz önüne alındığında neler yer alıyor?

Bunlardan ilki yeni anayasadır. Eğer muhalefet partileri buna yanaşmaz ve Türkiye yeni bir anayasa yapamazsa 2015 seçimlerinde bu millet anayasa yapılması konusunda kararlılığını ortaya koyacaktır.

İkincisi, 12 Eylül rejiminin kalıntısı birçok anti demokratik yasanın temizlenmesidir. Bundan on beş sene öncesine kadar insanlar çocuklarına istedikleri isimleri veremiyorlardı. Biz inanıyoruz ki, ana dili ana sütü gibi helaldir. Çünkü biz renklerin ve dillerin farklı olmasını Allah'ın varlığının ve birliğinin işareti ve zenginliğimiz olduğunu biliyoruz.

Bir diğer alan da, çözüm sürecinin bir an evvel sonuçlandırılmasıdır. Bir daha hiçbir evladını terörde kaybetmeyeceği bir Türkiye'nin inşa edilmesi, bu ülkenin en temel gündem maddeleri arasındadır.

Aleviler ve Kürtler kardeşlerimizdir

Alevilerle ilgili ne gibi adımlar atılacak?

Maalesef son zamanlarda bazı kesimler, 'Aleviler ve Kürtler Türkiye'nin azınlıklarıdır' fikrini pompalamaya çalışıyorlar. Bu asla kabul edilemeyecek ve yanlış olan bir yaklaşımdır. Bunu Lozan'a dayanarak da söylemiyorum. Ben konuşmalarımda sadece insani kalıplara dayanarak konuşurum. Alevi ve Kürt kardeşlerimiz, bu ülkedeki Türkler ve Sünniler kadar birinci sınıf eşit vatandaştır. Biz, bu kardeşlerimizin çoğunluğun dışında telakki etmeyiz, telakki edilmesine de müsaade etmeyiz. Alevi yurttaşlarımızın talepleri günlerce tartışıldı. Bunlarla ilgili tüm raporlar önümüzdedir. Alevi kardeşlerimizin kendi içlerinde yaptıkları çalıştaylarda farklı teklifler, kanaatler var. Bu sürecin biraz daha olgunlaşması gerektiğine kanaat getirildi. Elbette bunu, 'atılacak adımlar çok sonraya kalacak' manasında söylemiyorum, ama biraz daha olgunlaştırılması gerekiyor. Alevi meselesi, önümüzdeki önemli çalışma alanlarından birisidir. 'Hepimiz ortak bir dinin, medeniyetin, coğrafyanın çocukları, aynı ülkenin vatandaşlarıyız' prensibi altında çalışmalar çok kısa süre içinde tamamlanacak ve Alevi kardeşlerimizin beklentilerine cevap verecek adımlar atılacak.

Bu çalışma hazırlanırken toplumun bütün talepleri nasıl bir yöntem izlenerek Demokrasi Paketi'ne yansıtıldı?

Biz bu çalışmaları yaparken Türkiye'de şimdiye dek konuşulan tüm teklifler, tüm raporlar masanın üzerindeydi. Türkiye'deki siyasi partiler yasası, azınlıkların hakları, dindar kesimin talepleri, Alevi vatandaşların istekleri masadaydı. Çok büyük bir titizlikle, disiplinle, kelimesi kelimesine tartışıldı ve bugünün şartlarına göre en makul bir şekilde paket oluşturulmaya çalışıldı.

Hayal bile edilemeyen yenilikler gerçekleşti

Nefret suçları ile ilgili düzenleme sadece başörtülülerin haklarını korumak için pakette yer alıyor eleştirileri için değerlendirmeniz nedir?

Başörtülü vatandaşlarımızın bu memlekette uzun yıllar zulüm altında inlediklerini inkâr etmek mümkün mü? Binlerce devlet memurunun 28 Şubat'ta sırf başörtülü oldukları için işten atıldıklarını biliyoruz. Hanımları başörtülü olduğu için görevine son verilen devlet memurlarının olduğu da biliniyor. 28 Şubat'ın ceberrut uygulamalarıyla birçok psikolojik sıkıntı yaşayan yüzlerce kızımızı bizzat tanıyorum. Bu ülkede böyle bir zulüm vardı. Bir hükümetin en temel vazifesi, zulme uğrayanlara yönelik adalet mekanizmasını işletmesidir. Nefret suçları, sadece dindar kesimi değil etnik, mezhebi, dini ve siyasi kimliği dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan her kesimi kapsamaktadır. Kimse kusura bakmasın, ama paket açıklanmadan önce bunlar kimsenin hayal bile edemeyeceği uygulamalardı.

AK Parti çözüm sürecinin devamı için bu paketi yapmaya mecbur mu kaldı?

Türkiye'nin bir terör sorunu olmasaydı bile bu demokratikleşme süreçlerini Türkiye gerçekleştirecekti. Çünkü bu milletin AK Parti'ye yüklediği bir misyon ve sorumluluk var ve bu paketin içerdiği demokratik adımlar, AK Parti'nin de millete verdiği bir sözün gereğidir. .

Çözüm süreci için neler söylersiniz?

Çözüm sürecinin bir numaralı aktörü ne şu partidir ne bu partidir, ne de iktidardır. Bu sürecin birinci aktörü, bizatihi milletin kendisidir. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan halkımız başta olmak üzere Kürt kardeşlerimiz 'yeter artık' diyor. Bu destek hala devam ediyor. Benim BDP'li arkadaşlara tavsiyem, silahların gölgesinde değil, fikirlerin ışığında siyaset yapmak istiyorsak, bu sürece destek vermeleridir. 'Bizim teklifimiz şudur' sözünü de sonuna kadar dinleriz. Paketi bugün eleştirenler yarın mahcup olacaklardır. Bu paketin uygulamada ne kadar büyük bir rahatlık ortaya çıkaracağı görülecektir. En başta Doğu ve Güneydoğu'daki halkımız bu paketten fevkalade memnun kalacaklardır.

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

  • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İsrail kendisine bir tampon bölge oluşturmak istiyor
Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığında devir teslim töreni
Dünya
Şii ve Sünni koalisyonlarından IKBY referandumuna ret

Hava Durumu

24°
Detaylı Hava Raporu